03:50

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز
به گزارش رانکوه نیوز؛ احمد دادستان گفت : برای مدیریت و نظارت دقیق بر استفاده صحیح و قانونی از منابع آب زیرزمینی ، ۲ حلقه چاه غیر مجاز در روستا‌های میان پشته و سرولات شهرستان رودسر پر و غیرقابل استفاده شد.وی افزود : برای حفر قانونی هر حلقه چاه

اخبار مهم