02:28

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: مستمری بگیر
رئیس تامین اجتماعی شهرستان املش گفت: افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی شهرستان املش بیش از 128 میلیارد ریال دریافت کرده اند.   محمد هرمزی در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: 5900 بیمه شده اصلی به همراه 1200 مستمری بگیر به همراه سایر افراد تبعی در مجموع

اخبار مهم