23:06

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: مسابقه فرهنگی و قرآنی
رئیس بیمارستان نیکوکار شهرستان املش از برگزیدگان مسابقه فرهنگی و قرآنی ۳۰ سوال، ۳۰ جزء قرآن کریم در ماه مبارک رمضان تقدیر بعمل آورد.

اخبار مهم