مزایده کتبی - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
آگهی مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری رانکوه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

آگهی مزایده کتبی (نوبت دوم) شهرداری رانکوه

شهرداری  رانکوه، به استناد مصوبه  مجوز شماره ۴۴ مورخه ۹۴/۴/۳۱ شورای اسلامی شهر رانکوه در نظر دارد ۲ فطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی  واقع در بلوار غدیر و  از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند.     به گزارش صبح رانکوه، به نقل از روابط عمومی شهرداری رانکوه، متقاضیان […]