00:56

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: مزارع
عصر امروز نشست مدیریت منابع و مصارف آب رانکوه  در فصل زراعی جاری تشکیل شد     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ عصر امروز نشست مدیریت منابع آبی و توزیع عادلانه آن در فصل زراعی آینده(برنج)و هماهنگی برای انتخاب مدیرتوزیع آب(آبسوار)باحضوربخشداررانکوه،روسای رییس محترم اداره برق،رییس محترم اداره آبیاری رودسر،مدیرمحترم

اخبار مهم