03:45

1401/11/08

آرشیو
اخبار دسته بندی: مریم کریمی
بانوی نونهال تکواندو کار املشی در مسابقات انتخابی استان به مقام سوم رسید.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه یک دوره مسابقه تکواندوی درسه رده سنی 9تا11سال و12تا14سال و15تا17سال دراستان گیلان برگزارشد دونفرازدانش آموزان املشی از آموزش وپروش شهرستان املش،به نامهای فاطمه سلیم خواه ومریم کریمی امام،بامربیگری خانم شعبانی وسرپرستی خواهرراحله

اخبار مهم