مریم بابایی زاده - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
از کماچ نان تا لور کجید ۰۶ بهمن ۱۳۹۴

از کماچ نان تا لور کجید

خانم ۷۸ ساله موقر وارد مطبم شد و بعد از راهنمایی منشی وارد اتاق کارم گردید .. او سپاس و تقدیر خود را از مجله آوای املش داشت … آشنایی او با مجله در فیزیوتراپی صمدی بوده است … او گفت: خوشحالم از اینکه املش دارای مجله است و مایه مباهات و افتخار ما … […]