00:55

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مرکز تخصصی
اختصاصی / سرپرست اداره اوقاف لنگرود از افتتاح  اولین مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم شهرستان لنگرود در بخش کومله خبر داد.   حامد اسماعیل پور لنگرودی در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت: این مرکز در کنار آموزش روانخوانی و روخوانی قرآن کریم به شکل تخصصی حفظ ترتیبی و
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود گفت : در راستای اجرای پنجمین سال برگزاری طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم ،مرکز تخصصی حفظ قرآن در موقوفه شهید رضا عزیزیان بخش کومله به عنوان اولین مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم در شهرستان لنگرود افتتاح خواهد شد.   حامد

اخبار مهم