01:21

1401/11/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: مرغ فاسد
به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و شبکه دامپزشکی شهرستان املش، یک تن مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد در شهرستان املش معدوم شد.     به گزارش  رانکوه نیوز : به همت بازرسان بهداشت محیط و شبکه دامپزشکی شهرستان املش، یک تن مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد

اخبار مهم