مردم امروز - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
تحریریه روزنامه مردم امروز پس از توقیف(+عکس) ۲۸ دی ۱۳۹۳

تحریریه روزنامه مردم امروز پس از توقیف(+عکس)

صبح رانکوه: عکس زیر را یکی از اعضای تحریریه روزنامه مردم امروز پس از توقیف این روزنامه در فیسبوک منتشر کرده است.

روزنامه “مردم امروز” توقیف شد ۲۷ دی ۱۳۹۳

روزنامه “مردم امروز” توقیف شد

روزنامه “مردم امروز” به مدیرمسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد.     به گزارش “صبح رانکوه” ، روزنامه مردم امروز با حکم بازپرس توقیف شد. روزنامه مردم امروز به مدیرمسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی با دستور بازپرس شعبه ۲ دادسرای فرهنگ […]