03:21

1401/11/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: مرداب سر
مادر باردار املشی به علت قریب الوقوع بودن زایمان و نجات جان مادر و فرزند، با کمک دو تن از ماماهای بیمارستان رودسر در داخل آمبولانس زایمان کرد.   به گزارش خبرنگارصبح رانکوه  مقارن ساعت ده و سی دقیقه روز گذشته  مادر باردار اهل روستای مرداب سر، بخش رانکوه

اخبار مهم