مرحوم قهرمانی چابک - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
درباره ی مرحوم قهرمانی چابک ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

درباره ی مرحوم قهرمانی چابک

حدواداً چهل روز  پیش بود که در محفلی  نشسته بودیم و رفیقی غیر گیلانی  گوشی خود را برداشت و با مهندس قهرمانی تماس گرفت و پس از احوالپرسی و رفع حاجت ؛ آن مرحوم از رفیق ما پرسید کجایی؟ و او گفت: در جمع دوستان. تا اینکه گوشی به دست بنده رسید و قهرمانی با […]