02:15

1401/11/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر گیلان
در حال حاضر از جمعیت دستکم ۴۱۸ هزارنفری مشمول گیلان جهت عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، ۱۰۲ هزار نفر عضو هستند که همه باید جهت پوشش حداکثری چتر بیمه روستائیان تلاش کنند.

اخبار مهم