16:20

1401/11/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: مدیرعامل تعاونی دامداران املش
مجتبی آل نبی صبح امروز در حاشیه مراسم تجلیل از دامداران شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:: شرکت تعاونی دامداران  املش با سه هزارو چهارصدو پنجاه و شش عضو در طول یکماه ۵۰۰ تن شیر تولید می کند. وی افزود: این تعاونی باکیفیت ترین شیر

اخبار مهم