19:10

1402/07/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: محمد رحمتی
به گزارش رانکوه نیوز، در حکم انتصاب « درویش» با اشاره به سوابق آموزشی و مدیریتی وی، بر تلاش جهت توفیق بیشتر مجموعه آموزش و پرورش به منظور دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید تأکید شده

اخبار مهم