02:04

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: محمد جواد حسن پور
به پیشنهاد فرماندار رشت و با حکم‌ استاندار گیلان، محمد جواد حسن پور به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد.
به گزارش رانکوه نیوز معاونت فرمانداری شهرستان شفت به محمدجواد حسن پور رسید. با پایان ماموریت طاهر کوهی و بازگشت او به محل اصلی اشتغالش در سازمان صمت، محمدجواد حسن پور به عنوان معاون فرماندار شهرستان شفت معرفی شده است. گفتنی است، حسن پور سابقه بخشداری رانکوه از توابع

اخبار مهم