09:51

1402/01/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: مجلس نهم
  در موضوع شهردار و … تا وقتى درخواست نظر نشد مداخله نداشتیم مگر آنکه خود افراد به دلائل مورد نظر خودشان از ما نظر مى خواستند. نهایت استفاده را از مدیران براى حلّ مشکلات مردم و منطقه داشتیم.   نماینده سه دوره مردم لاهیجان، این روزها مشغله روزهای

اخبار مهم