11:38

1402/01/10

آرشیو
اخبار دسته بندی: ماخاندره
با گذشت سه سال از افتتاح پروژه برق رسانی به ماخان دره در ییلاقات املش، بیست خانوار دامدار کوچنده ساکن این منطقه ی کوهستانی همچنان منتظر روشنایی برق سراسری در منازل خویش اند.   پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: پروژه برق رسانی به 28 خانوار ماخان دره و آلاکلنگه

اخبار مهم