21:24

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: لطفی
صبح امرور  جلسه بررسی وضعیت آب زراعی شهرستان لنگرود برگزار شد.     به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، صبح امروز  جلسه بررسی وضعیت آب زراعی شهرستان لنگرود با حضور کاظم لطفی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان به ریاست  سید رضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود برگزار شد.  

اخبار مهم