18:00

1403/02/01

آرشیو
اخبار دسته بندی: لامپ کاسپین
شرکت امیر مسعود گستر کاسپین با اشتعالزایی برای ۹۰ نفر از جوانان رودسری رنگ و بوی تازه ای به زندگیشان بخشید     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، مدتی است که زمزمه های خوبی در شهرستان رودسر بگوش میرسدTزمزمه هایی که چهره مردم رودسر را تغییر داده است و

اخبار مهم