04:13

1401/11/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: لاشه. حیوانات
رهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت‌وگو با خبرنگار رانکوه نیوز، با تاكيد بر اينكه حفاظت از محيط زيست يك وظيفه همگاني است اظهار داشت: با افرادي كه اقدام به شكار حيوانات وحشي كنند، طبق قانون برخورد مي‌شود. وي در ادامه گفت: در پي گزارش دريافتي مبني بر اينكه افرادي

اخبار مهم