05:57

1402/07/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: قند رضوان
به گزارش خبرنگارصبح رانکوه عصر امروز امام جمعه محترم شهرستان به همراه رئیس اداره صنعت و معدن و رئیس بسیج اصناف از شرکت قند رضوان شهرستان املش بازدید کردند.  

اخبار مهم