19:00

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: قمار بازی
به گزارش رانکوه نیوز؛ سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” ، با بيان اينكه اگر همه افراد جامعه نسبت به اتقاقات و رویدادهای اطراف خود حساس باشند و احساس مسئولیت کنند، قطعاً امنیت مطلوب‌تری را می‌توان در آن جامعه برقرار کرد اظهار داشت: اقدامات قاطع و قانوني پليس در راستای برخورد

اخبار مهم