01:36

1402/07/07

آرشیو
اخبار دسته بندی: قماربازان
سرهنگ “باقر رجبي ويسرودي” در گفت‌وگو با خبرنگار  رانکوه نیوذ، با بیان اینکه قمار خلاف قانون است و باعث از بین رفتن بنیان بسیاری از خانواده‌ها مي‌شود اظهار داشت: بررسي پرونده‌هاي مرتبط با قمار نشان مي‌دهد بسياري از اينگونه جرايم در ابتدا با يك بازي و حتي كنجكاوي از

اخبار مهم