16:57

1403/04/26

آرشیو
اخبار دسته بندی: قرقاول
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش هم گفت: سرشماری بهاره قرقاول در بیش از ۱۴ زیستگاه این شهرستان در حال انجام است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش امروز گفت : هر ساله در فصل بهار ، کارشناسان و محیط بانان این اداره برای ارزیابی زیستگاه ها و برآورد جمعیت پرندگانی نظیر قرقاول در عرصه های طبیعی حاضر می شوند و با مشاهده مستقیم و ثبت آوای پرندگان نر، این پرنده را

اخبار مهم