22:36

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: قاسم رضائیان
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: رسانه‎های معاند منتظر کوچکترین فرصتی هستند تا با یک اتفاق داخلی یا خارجی، بازار ارز را دچار نوسان کنند.
رئیس اتاق رشت با تاکید بر اینکه هیات رئیسه جدید این اتاق در استان گیلان تحول در رفتارها و شفافیت در عملکردها را در سایه خرد جمعی در اولویت خود قرار داده است

اخبار مهم