00:57

1403/04/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: فوق گوارش و کبد
یک تیم درمانی فوق تخصصی گوارش و کبد در رشت توانست بدون عمل جراحی و آسیب به دستگاه گوارش و تنفسی، قاشق ۱۸ سانتی‌متری را از معده بیمار ۴۲ ساله، خارج کند.

اخبار مهم