05:50

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: فندق و گل گاوزبان
جانبازی رودسری گفت: شهرستان رودسر به عنوان یک قطب کشاورزی در استان مطرح می باشد که در تولید برخی از محصولات کشاورزی مثل فندق و گل گاو زبان رتبه اول کشوری رادارا است ،بنابراین باید سعی و تلاش نمائیم تا با برنامه ریزی درست تولید را در واحد سطح

اخبار مهم