20:51

1402/12/11

آرشیو
اخبار دسته بندی: فلش
به گزارش صبح رانکوه ا گر به خاطر داشته باشید در زمان‌های قبل نزدیک به 10 سال پیش اگر می‌خواستید یک فایلی در حدود چند مگابایت را ذخیره کنید احتمالا مجبور می‌شدید از چند فلاپی استفاده کنید و بعد از فلاپی‌ها، سی‌دی‌ها به عنوان رسانه برتر ذخیره‌سازی معرفی شدند

اخبار مهم