20:03

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: فصل نشا
کمتر از دو هفته از آغاز فصل نشا برنج می‌گذرد این درحالی است که هم کشاورز و هم مصرف کننده نگران تکرار تراژدی تلخ سال گذشته هستند.

اخبار مهم