02:04

1402/03/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: فصلنامه آوای املش
دکتر صادق محبوبی عضو کمیسیون جهانی و نماینده ایران در این کمیته قبل از اعزام به مسابقات جهانی کشتی بزرگسالان در فرانسه گفت:در فرانسه در مورد آسیب های کشتی در مسابقات مختلف مقاله تحقیقی ارائه خواهم داد و کمیته پزشکی در مورد برخی طرح ها گفتگو خواهند کرد.  
سردبیر فصلنامه آ وای املش گفت: نهمین شماره این فصلنامه اول مهرماه منتشر می شود.     دکتر صادق محبوبی در گفتگو با خبرنگار صبح رانکوه اظهار داشت:نهمین  شماره فصلنامه آوای املش  به علت هزینه های بالای چاپ به صورت سیاه و سفید منتشر میشود.که برخی از موضوعات  منتشر

اخبار مهم