01:58

1402/03/18

آرشیو
اخبار دسته بندی: فرهنگ کتاب و کتابخوانی
فرماندار املش گفت : غنای فرهنگی هرجامعه به منزله پیشینه آن نظام و بشر است نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتا بخوانی باید یک اصل تلقی شود   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، دکتر محمودی فرماندار املش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در بازدید از کتابخانه شهید ربانی

اخبار مهم