فرمانروایان و پادشاهان - پایگاه خبری تحلیلی رانکوه نیوز
زنجیره حکومت فرمانروایان و پادشاهان مناطق اشکور 06 ژوئن 2017

زنجیره حکومت فرمانروایان و پادشاهان مناطق اشکور

به گونه ی که مستحضرید، اشکور تمدنی دیرینه داشته و نقش بی بدیل مردم این منطقه بویژه سرداران و جنگحویان آن در فراز و نشیب حاکمان منطقه و سایر مناطق بسیار چشمگیر بوده و همواره محل امنی به شمار می آمد.     آثار بجای مانده در مناطق باستانی اشکور و میراث فرهنگی مردم منطقه […]