01:05

1402/03/14

آرشیو
اخبار دسته بندی: فرماندر
به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز: فرماندار سیاهکل در این جلسه گفت : در راستای اجرای طرح واکسیناسیون تا 15 آبان سال جاری ، در نوبت اول 97 درصد از جمعیت تحت پوشش حوزه های شهری و روستایی در شهرستان و بالای 71 درصد جمعیت تحت پوشش حوزه های شهری

اخبار مهم