22:24

1403/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: فرزند وزیر ارتباطات در راهپیمایی اربعین
یکی از فرزندان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات که در مسیر پیاده‌روی اربعین گم شده بود، با کمک پیام‌رسان‌های داخلی پیدا شد.

اخبار مهم