03:17

1402/03/12

آرشیو
اخبار دسته بندی: فرامرز مصطفوی
به گزارش خبرنگار صبح رانکوه فرامرز مصطفوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان لنگرود از روند اجرایی ساخت ایستگاه پمپاژ روستاهای سادات محله کوشالشاه وخراط محله بخش مرکزی بازدید کرد.        

اخبار مهم