14:20

1402/03/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: فاطمیه سلیمانی
اختصاصی/ فاطمه سلیمانی قهرمان مسابقات تنیس روی میز نکوداشت هفته تربیت بدنی در شهرستان املش شد. اسداله عبداله تابار رئیس در گفتگو با خبرنگارصبح رانکوه اظهار داشت:  یک دوره مسابقه تنیس روی میز به منظور نکوداشت هفته تربیت بدنی بین دختران نوجوان شهرستان املشبرگزار شد. وی افزور: این مسابقات

اخبار مهم