01:49

1403/04/30

آرشیو
اخبار دسته بندی: فاطمه(آیگین) سلیمانی
فاطمه(آیگین) سلیمانی در مسابقات تنیس روی میز نوجوانان گیلان پنجم شد.   به گزارش خبرنگار صبح رانکوه، مسئول روابط عمومی هیأت تنیس روی میز شهرستان املش گفت:  دختر خانم ها فاطمه (آیگین) سلیمانی، شقایق قنبری و فاطمه حبیب خواه تیم سه نفره نوجوانان هیأت تنیس روی میز شهرستان املش

اخبار مهم