22:17

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: غنچه‌های طلایی
به گزارش رانکوه نیوز، مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه‌های طلایی شمال کشور گفت: با افزایش نسبی قیمت برگ سبز چای و عملکرد خوب سازمان چای در خرید تضمینی و پرداخت تقریبا به موقع بهای این محصول با پشتوانه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای شور و شوقی در بین چایکاران

اخبار مهم