18:08

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: غلامحسین شفیع پور سیاهکلی
سال 1340  درست 55 سال پیش  جوانی از دیار سیاهکل بعنوان اولین پزشک مهمان املشی ها گردید …   صبح رانکوه/ دکتر موسی غلامی امام : سال 1340 – درست 55 سال پیش – جوانی از دیار سیاهکل بعنوان اولین پزشک مهمان املشی ها گردید، روزگار با بازی های

اخبار مهم