16:04

1402/03/13

آرشیو
اخبار دسته بندی: غلامحسن حسین‌نژاد
مدیر امور توزیع برق املش گفت:برای تقویت، توسعه و اصلاح شبکه برق ۳۰ روستای شهرستان املش بیش از ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.       به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، غلامحسن حسین‌نژاد، اظهار داشت: از مجموع 133 روستای زیرپوشش امور توزیع برق شهرستان املش شبکه برق 30 روستا
مدیر ‌توزیع برق شهرستان املش گفت: شبکه برق بسیاری از روستاهای این شهرستان فرسوده شده که برای اصلاح آن به ۳۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.     به گزارش صبح رانکوه، غلامحسن حسین‌نژاد ، با اشاره به اینکه این میزان اعتبارات درمجموع یک میلیاردو610میلیون ریال بیشتر از سال

اخبار مهم