04:48

1403/04/24

آرشیو
اخبار دسته بندی: غربالگری کرونا
به گزارش رانکوه نیوز، دکتر سید اسدالله علوی در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه در زمینه بهداشتی مشکلات شهرستان زیاد است و بهداشت محیط از جملهی آنهاست گفت : این معضلات را میتوان با همکاری و مشارکت ادارات مختلف وانعکاس اصحاب رسانه هرچه سریعتر در

اخبار مهم