22:59

1403/01/27

آرشیو
اخبار دسته بندی: غذاهای گیاهی
نزدیک به ۴۰۰ غذای محلی در گیلان شناسایی شده‌ است که ۳۰ غذا در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده و ۲۰ خوراک در مرحله ثبت قرار دارند.

اخبار مهم