17:06

1403/04/03

آرشیو
اخبار دسته بندی: عیدی بازنشستگان
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه داد.

اخبار مهم