23:08

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: عوض خواه
به گزارش رانکوه نیوز؛در همین راستا آموزش و پرورش اطاقور از یکسال گذشته به عنوان یکی از این مناطق از سوی آموزش و پرورش استان گیلان به موسسه معرفی گردید و در این راستا طی بازدید مسئولین امر ،مدرسه شبانه روزی واقع در روستای کفش کن محله به عنوان

اخبار مهم