18:18

1403/03/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: عوارض صنفی مشاغل
به گزارش رانکوه نیوز، در ششمین جلسه شورای شهر که با حضور کلیه اعضا در محل شورای شهر برگزار شد ، پیشنهاد شهرداری مبنی بربخشودگی عوارص صنفی مشاغل برای سه ماهه نخست سال جاری مطرح و اعضای شورا به منظور حمایت ازاصناف و کسبه شهر لاهیجان که به دلیل

اخبار مهم