23:49

1402/03/09

آرشیو
اخبار دسته بندی: عملیات آبرسانی
کلنگ شروع اجرای پروژه خط لوله انتقال آب شرب شهرستان املش با ده میلیارد تومان اعتبار به زمین زده شد.

اخبار مهم