23:22

1402/03/17

آرشیو
اخبار دسته بندی: عملکرد شعرداری
به گزارش خبرنگار  رانکوه نیوز؛  شهروندان محترم همانطور که مستحضرید بنده از مورخ۹۶/۸/۷به عنوان خادم مردم این شهر در مسند خدمتگزاری شهرداری املش تکیه زده ام وامروز گزارش عملکرد شهرداری دریک ماهه چهل و دوم حضورخود(1400/3/7 الی 1400/4/7)همانند چهل و دو ماهه گذشته را براساس آنچه که در روز

اخبار مهم