06:38

1403/05/02

آرشیو
اخبار دسته بندی: علی حیدری؛
علی حیدری (عضو و نائب رئیس هیات مدیره) در یادداشت زیر می‌نویسد: سازمان تامین اجتماعی بایستی ترکیبی بهینه از سرمایه‌گذاری‌های بورسی، بانکی (بانک رفاه کارگران) و… را در اختیار داشته باشد که در صورت ایجاد یک تکانه (شوک) به یکی از رشته‌ها یا صنعت- بازارها، مابقی ذخایر و اندوخته‌های

اخبار مهم