19:30

1403/04/23

آرشیو
اخبار دسته بندی: علی امیری
به مناسبت 26 آذر ماه روز حمل و نقل،  رئیس شورای اسلامی املش پیام تبریکی صادر کردند:     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این پیام علی امیری آمده است: در جهان امروز، نبض توسعه اقتصادی و پویایی افراد در زندگی شهری و روستایی در دستان ارزشمند فعالان
رئیس شورای اسلامی املش گفت : شهر املش با همه نعمتهای خداددادی و تاریخی و تمدنی باید پویا شود ما به این مردم بدهکاریم و متعهد یم و باید از خرد جمعی برای توسعه املش بهره مند شویم     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز (صبح رانکوه):  علی امیری

اخبار مهم